Groningen is niet langer bakermat van links lokaal bestuur; Een rode stad verbleekt

In Groningen kwam in de jaren zeventig de verbeelding aan de macht: militante twin- tigers namen de macht over van oude regen- ten. De stad was een lichtend voorbeeld voor progressieve politici elders in het land. Aan de vooravond van de lokale verkiezingen blijkt weinig over van het rode bolwerk. De Groninger school heeft afgedaan.

Vorig jaar probeerden de EU-landen China te veroordelen via de VN wegens schending van de rechten van de mens in Tibet. Terwijl u daar mee bezig was, stuurde Kohl Bitterlich en de voorzitter van zijn eigen kabinet naar Parijs om dit te voorkomen. De veroordeling van China mislukte. U moest ermee instemmen en het Kanzleramt wist zogenaamd van niets.

    • Kees van der Malen