Gelijke kansen op Britse troon

LONDEN, 28 FEBR. Koningin Elizabeth II is het eens met de Britse Labourregering: prinsen en prinsessen moeten gelijke kansen hebben op het koningschap. De vorstin heeft ermee ingestemd dat de kroon voortaan overgaat op het oudste kind van de monarch, ongeacht het geslacht van de eerstgeborene. Dat maakte Lord Gareth Williams, een onderminister van Binnenlandse Zaken, gisteren bekend in het Hogerhuis.

De regering van premier Tony Blair wil een einde maken aan de eeuwenoude stelregel binnen de Britse monarchie dat mannelijke koningskinderen voorrang hebben. Williams zei dat zijn regering “een beginselbesluit heeft genomen over de gelijkheid van man en vrouw met betrekking tot de troonopvolging”. Koningin Elizabeth, die in 1952 de troon erfde omdat ze geen broers had, “heeft geen bezwaar”, aldus Lord Gareth.

De verandering zal weinig invloed hebben op de vooruitzichten van de huidige leden van het koningshuis. Kroonprins Charles is immers niet alleen de oudste zoon van de vorstin, maar ook haar eerstgeboren kind en hijzelf heeft twee zonen: de prinsen William en Harry. Mocht Charles' geslacht echter uitsterven, dan kan de nieuwe opvolgingsregeling wel degelijk consequenties hebben. In dat geval zouden prinses Anne, Elizabeths tweede kind, haar kinderen en toekomstige nakomelingen voorrang kunnen krijgen op haar jongere broers, Andrew en Edward, en hun nakroost. Woordvoerders van de regering-Blair wilden niet kwijt of het kabinet de nieuwe regels wil toepassen op de opvolging van de huidige vorstin of pas op komende generaties.

Williams maakte het nieuws wereldkundig toen hij in het Hogerhuis reageerde op een wetsontwerp van gelijke strekking dat was ingediend door Lord Jeffrey Archer. Het Hogerhuislid kondigde aan dat hij in het licht van de jongste regeringsvoornemens zijn wetsvoorstel zal intrekken. Buckingham Palace gaf geen commentaar op de bekendmaking en bevestigde alleen dat de koningin ermee instemt.

Volgens de Britse wet moeten eerst 15 voormalige koloniën, waar koningin Elizabeth nog steeds formeel staatshoofd is, worden geraadpleegd voordat de aanpassing van de opvolgingsregeling doorgaat.