Economische groei VS valt enigszins tegen

WASHINGTON, 28 FEBR. De economie van de Verenigde Staten is in het vierde kwartaal van 1997 minder sterk gegroeid dan in eerste instantie was berekend. De regering heeft haar raming gecorrigeerd van 4,3 tot 3,9 procent op jaarbasis.

Vooral de export viel kleiner uit dan een maand geleden was becijferd. Geringere correcties waren er voor de bestedingen van de overheid en de particuliere consumptie. De economische groei over geheel 1997 is herzien van 3,9 tot 3,8 procent. In 1996 bedroeg de groei 3,2 procent. (KRF,ANP)

In beroepen waar tussen de tien en twintig procent vrouwen werkt, zoals bij de politie, komt seksuele intimidatie sowieso vaker voor dan in beroepen met een lager of hoger percentage vrouwen. Er zijn te veel vrouwen om als 'prinses' te worden behandeld, maar te weinig om de cultuur te beïnvloeden. Carrière maken bij de politie gaat vrouwen over het algemeen slecht af. Een vrouwelijke korpschef heeft zich tot dusver niet vertoond, slechts vier procent van de leidinggevende functies bij de politie wordt vervuld door vrouwen.