Duijkerlezing

In 1980 werd als hommage aan persoon en werk van prof. dr. H. C. J. Duijker de Stichting Duijkerlezingen opgericht. De Stichting stelt zich met het organiseren van de jaarlijkse Duijkerlezing ten doel te berichten over de ontwikkeling in de gedrags- en menswetenschappen.

De 18de Duijkerlezing heeft plaats op donderdag 19 maart 1998 om 20.00 uur in de Aula van de Universiteit van Amsterdam, Singel 411 (hoek Spui) te Amsterdam. De Aula is geopend vanaf 19.30 uur.

De 18de Duijkerlezing is getiteld: 'Personologie van de georganiseerde misdaad'

Spreker is prof. dr. F. Bovenkerk, hoogleraar criminologie aan de Universiteit Utrecht. Als referenten treden op prof. dr. W. K. B. Hofstee en mr. Th. de Graaf.

Gratis uitnodigingen voor de lezing zijn verkrijgbaar door onderstaande bon volledig ingevuld uiterlijk 10 maart aanstaande te zenden aan:

Stichting Duijkerlezingen

p/a Universiteit van Amsterdam

Faculteit der Psychologie

tav Faculteitsbureau

Roeterstraat 15

1018 WB Amsterdam

De Duijkerlezing wordt mogelijk gemaakt door NRC Handelsblad, het Nederlands Instituut voor Psychologen, de Faculteit der Psychologie van de Universiteit van Amsterdam en uitgeverij Bohn, Stafleu Van Loghum.

Graag ontvang ik een uitnodiging voor de 18de Duijkerlezing op donderdag 19 maart 1998.

Naam

Adres

Postcode/Woonplaats