Danserspoli

In NRC Handelsblad van 20 februari werd opgemerkt, naar aanleiding van de dreigende opheffing van het Medisch Centrum voor dansers en musici te Den Haag, dat dit het enige centrum in Nederland zou zijn. Dit is niet juist. Ook het Fysiocentrum Wageningen is een medisch centrum voor gespecialiseerde fysiotherapie. Zelfs uit het buitenland komen daar musici ter behandeling.