Burgemeesters

De vice-voorzitter van D66, Matt Poelmans, brengt de slechte score van de D66-wethouders in de recente burgemeestersenquête van NRC Handelsblad in verband met de ondervertegenwoordiging van D66 onder de burgemeesters: van de 530 burgemeesters zijn er maar 27 van D66-huize (24 februari).

Door te suggereren dat de burgemeesters 'partijdig' zijn geweest bij het beoordelen van hun wethouders toont D66 zich een slecht verliezer. Deze verdachtmaking wordt bovendien weerlegd door de goede score van GroenLinks: een derde plaats voor zijn wethouders, een tweede zelfs voor haar raadsleden. En dat terwijl er maar twee GroenLinks-burgemeesters zijn.

Eén troost voor D66: de partij zal lang niet meer zo schrijnend ondervertegenwoordigd zijn in het burgemeestersgilde, als zijn aanhang bij de komende verkiezingen gehalveerd wordt.