ASPERGER

In het artikel 'In Zweden begrijpen ze Take' (W&O, 14 februari) wordt gesproken over het syndroom van Asperger. In de basisliteratuur over autisme zijn er twee vormen bekend: het autisme van Kanner en dat van Asperger. Kanner was een Amerikaanse psychiater, die in 1943 het ziektebeeld van een bepaalde contactstoornis de naam gaf van 'Early infantile autism'. In 1952 werd een soortgelijk geval beschreven door de Nederlandse psychiater Van Krevelen.

Asperger was een Oostenrijkse psychiater, die in 1949 een uitvoerige beschrijving gaf van wat hij noemde 'autistische psychopaten'. Sindsdien is deze contactstoornis door vele wetenschapsmensen, ook in Nederland, bestudeerd. Naar Amerikaans voorbeeld is deze stoornis in Nederland tegenwoordig ondergebracht onder 'Typisch Autisme' en 'Atypische Pervasieve Ontwikkelingsstoornissen'. Deze stoornis komt in een groot aantal variëteiten voor. Daarom spreekt men niet meer van het syndroom van Asperger en Kanner alleen. Ouders van kinderen met een contactstoornis kunnen terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Autisme en verwante contactstoornissen, Landelijk Bureau, Postbus 1367, 1400 BJ, Bussum.

    • A. Tims Kindertherapeut