AH-bonuskaart

In een paginagrote advertentie heeft Albert Heijn zijn bedoelingen met de AH-bonuskaart uitgelegd. Met het oog op het bieden van persoonlijke service wil de grootgrutter niet alleen de kassabongegevens maar ook de persoonlijke gegevens van de klant weten.

AH wijst erop dat de oude heer Heijn ruim 110 jaar geleden de klanten in zijn eerste winkel met naam en toenaam kende en dat het ook nu in het belang van de klanten is als AH hun gegevens en koopgedrag kent. AH is thans echter niet meer de vriendelijke kruidenier in zijn pittoreske pandje, maar een multinational die ik niet kan 'kennen', die mij als persoon noch kan, noch wil 'kennen' en die geen volstrekte duidelijkheid geeft omtrent het beoogde gebruik van de gegevens.

Ik kan mij voorstellen dat anderen daarom bezwaar tegen de gegevensregistratie door AH hebben. Mijn bezwaar tegen de bonuskaart richt zich veeleer op de mogelijke ongelijke behandeling van klanten. Aan klanten met een bepaald profiel zullen 'persoonlijke aanbiedingen' kunnen worden gedaan. Helaas wordt in de advertentie juist dit kennelijk zeer belangrijke onderdeel van het bonuskaartensysteem niet toegelicht. Als het betekent dat klanten gericht geïnformeerd zullen worden over bepaalde aanbiedingen kan men daar nog vrede mee hebben, mits de aanbieding en de informatie erover voor de andere klanten op de gebruikelijke wijze beschikbaar zijn. Zou een persoonlijke aanbieding kunnen inhouden dat de één louter op basis van zijn persoonlijke gegevens minder voor een artikel behoeft af te rekenen dan een ander, dan wordt een grens overschreden.

Waarschijnlijk zie ik spoken en gaat het alleen om de service, die AH in zijn advertentie benadrukt, maar van het gebruik van de term (persoonlijke) 'aanbieding' gaat wel een sterke suggestie van prijsvoordeel uit.