Sociobiologie

Frans van der Helm breekt in zijn recensie 'Huilende olifanten en andere misverstanden' (Boeken, 13-2-1998) een lans voor het succesverhaal van de sociobiologie. Daar is niets op tegen, maar de herkomst van soortveranderende mutaties blijft een open vraag. Men kan die toedichten aan louter toeval, maar die ook afkomstig achten uit een ordenende bron bij het geheel dat ons bewustzijn bepaalt.

Dat laatste deed bijvoorbeeld de staatsman, holist en generaal Smuts die meende dat Darwin alleen het uitsterven, maar niet het ontstaan van soorten verklaart. Het vermoeden dat er zo'n ordenend geheel bestaat kan ideologisch slecht gelegen komen, maar dat is nog geen reden om de evolutie verklaard te achten met een verwijzing naar stom toeval. Op de vraag waar mutaties vandaan komen kan de wetenschap slechts antwoorden: 'ignoramus'. Wat daar bovenuit gaat is metafysica of, toepasselijker, metagenetica.