Schoolbesturen hopen op snel akkoord met leraren

RIJSWIJK, 27 FEBR. De schoolbesturen verwachten dat maandag een akkoord wordt bereikt met de onderwijsbonden over het CAO-conflict rond de hoge werkdruk van leraren in het voortgezet onderwijs. Ook de bonden zijn optimistisch gestemd.

“Ik heb goede reden om aan te nemen dat we eruit komen”, zei woordvoerder J. Gispen van de schoolbesturen vrijdag. Ook CAO-onderhandelaar F. van Rooy van de Onderwijsbonden CNV denkt dat de condities ditmaal aanwezig zijn om tot een oplossing te komen.

De besturen leggen maandag een nieuw bod aan de bonden voor, dat volgens hen moeilijk te weigeren is. Bijzonderheden over dat bod willen ze nog niet kwijt. Maar de afgelopen dagen is informeel overlegd over het voorstel, waardoor beide partijen hoopvol zijn. “Het is in het belang van het onderwijs dat er geen verdere acties nodig zijn”, meent Van Rooy. “De schoolonderzoeken worden nu bijna afgerond en de scholen moeten weten waar ze volgend schooljaar aan toe zijn wat betreft de formatieruimte. Duidelijkheid is nodig.”

De bonden denken dat de stakingen van medio februari aan Nederland duidelijk hebben gemaakt welke problemen er leven in het voortgezet onderwijs. “Daardoor voelen wij ons gesterkt. We blijven er dan ook bij dat aan onze eisen tegemoet moet worden gekomen. Maar het blijven natuurlijk wel onderhandelingen”, aldus Van Rooy. Zeker door de mededeling van minister Ritzen (Onderwijs) dat het geld in zijn broek brandt, meent de CAO-onderhandelaar van de bonden dat nu een oplossing binnen bereik ligt. Dit weekeinde werkgevers en werknemers zich met hun achterban. (ANP)