Schilderij Cézanne blijft in Nederland

Het schilderij Landschap bij Aix met de Tour César (1895) van Paul Cézanne blijft in Nederland. Het doek, dat naar het buitenland verkocht dreigde te worden, is door de eigenaar in langdurige bruikleen gegeven aan de Stichting Willem van der Vorm, die de kunstcollectie beheert van de zakenman Willem van der Vorm (1873-1957). De Stichting heeft deze collectie ondergebracht in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Daar gaat ook het Landschap bij Aix naar toe.

Het schilderij, dat al vanaf 1981 bij Museum Boijmans van Beuningen in bruikleen was, dreigde naar het buitenland te verdwijnen doordat de eigenaresse van het doek, A.H.K. Boerlage-Koenigs, een erfgenaam van de verzamelaar Franz Koenigs, het wilde verkopen. Omdat Landschap bij Aix op de lijst staat die hoort bij de Wet Behoud Cultuurbezit, die 'unieke en onvervangbaar kunstwerken' voor Nederland wil behouden, had de Nederlandse Staat het eerste recht op koop. Daar zag de staat echter enkele weken geleden van af, nadat de handelswaarde van het schilderij door een onafhankelijke commissie was bepaald op 15 miljoen gulden. Volgens staatssecretaris Nuis, die 6,5 miljoen voor het schilderij had geboden, waren de fondsen ontoereikend om dit bedrag te betalen. Met name de Vereniging Rembrandt Nationaal Fonds Cultuurbehoud heeft zich vervolgens ingespannen om het werk in Nederland te houden. Volgens een woordvoerder van het ministerie van OC&W heeft het ministerie bij de huidige transactie bemiddeld op de achtergrond.

Landschap bij Aix werd door Cézanne geschilderd in 1895 en voor 1930 aangekocht door Franz Koenigs. Het is een van de vier schilderijen van Paul Cézanne die zich in Nederland bevinden. Het Stedelijk Museum in Amsterdam bezit een landschap en een stilleven, Museum Kröller-Müller in Otterlo heeft een landschap. Museum Boijmans Van Beuningen, waar het schilderij nu weer wordt ondergebracht, heeft verder geen schilderijen van Cézanne. Wel bezit het museum 23 tekeningen van de kunstenaar uit de collectie Koenigs.