Ramsj

Miranda Green: The Gods of the Celts. Gebonden, Bramley Books 1986, van ƒ 86,50 voor ƒ 27,50. De Boekenmarkt Den Haag.

Vanuit het gebied boven de Rijn en de Donau veroverden de Kelten tussen de 500 v.Chr. en 400 n.Chr. een flink deel van Europa. In dit boek, dat voor een algemeen publiek is geschreven, beschrijft Green de religieuze gebruiken en opvattingen van de Kelten. Vanzelfsprekend wordt er veel aandacht besteed aan hun heilige plaatsen en relikwieën. De plaatjes zijn in zw.