Ramsj

Jonathan Sperber: Rhineland Radicals. Paperback, Princeton Univ. Press 1991, van ƒ 55,- voor ƒ 18,-. De Kloof Amsterdam (020 - 6223828).

In 1848 braken - zoals bekend - in heel Europa opstanden uit. In deze zeer degelijke studie analyseert de Amerikaanse hoogleraar Sperber de opkomst in 1848 en 1849 van de democratische beweging en de revolutie in het Rijnland. Met een grote bibliografie, voeten en een register.

Werd indertijd in de Amerikaanse pers de hemel in geprezen.