Ramsj

A. Hoft: Vissen rond de Floem. Gebonden, Wolters-Noordhoff 1990, van ƒ 95,- voor ƒ 45,-. De Keerkring Nijmegen.

Over het ontstaan van Appingedam heeft lang onduidelijkheid bestaan. In deze historisch-topografische studie onderzoekt Hoft de ontstaangeschiedenis van deze Groningse koopmansnederzetting tot 1810. Hoft ging van alle oude huizen de bewoningsgeschiedenis na. De vele illustraties zijn helaas in zwart-wit. Verder mooi uitgegeven.