Philips wil meer variabele beloning

EINDHOVEN, 27 FEBR. Philips wil in de komende cao afspraken maken over meer variabele beloning voor alle werknemers in Nederland. Het electronica-concern zou een deel van de collectieve loonsverhoging willen vervangen door een systeem waarbij werknemers individueel beloond worden.

Dat blijkt uit de toelichting die E. de Haas, binnen Philips Nederland verantwoordelijk voor sociale zaken, vanmorgen heeft gegeven naar aanleiding van de komende cao-onderhandelingen. De gesprekken over een nieuwe cao gaan 5 maart van start. Philips heeft 46.472 werknemers in Nederland.

Volgens De Haas past de trend naar een meer variabele beloning in het moderne personeelsbeleid. Hij verwees daarbij naar afspraken die de afgelopen tijd bij de automatiseringsbedrijven Getronics en Roccade zijn gemaakt. Bij deze bedrijven zijn de vakbonden akkoord gegaan met de invoering van prestatieloon voor alle werknemers. Bij Roccade worden geen collectieve loonsverhogingen meer uitgekeerd, maar kunnen de werknemers binnen van tevoren vastgestelde bandbreedtes beloond worden. “Dat zijn heel interessante modellen voor vernieuwing van arbeidsvoorwaarden”, zei De Haas vanmorgen.

Op dit moment bestaat voor het hogere personeel bij Philips (onder de cao-B) al een aantal mogelijkheden om een deel van het salaris variabel uit te keren, bijvoorbeeld op grond van individuele prestaties of op grond van prestaties binnen een afdeling. De Haas wil een deel van die mogelijkheden overhevelen naar de cao voor het lagere en middenkader bij Philips (de cao-A).

Philips wilde vanmorgen niet zeggen met hoeveel de salarissen gemiddeld zouden kunnen stijgen. De vakbonden bij Philips hebben rond de vier procent gevraagd.

Volgens De Haas blijkt uit een grote enquête onder het Philips-personeel dat een groot deel van hen niet afkerig is van variabele beloning. Een automatische beloning voor het feit dat iemand ouder wordt bijvoorbeeld, zou door het personeel achterhaald worden beschouwd. “Men vindt Philips wel eens te aardig voor mensen die niet zoveel doen”, aldus De Haas.

In een vervolg op de inzetbaarheidsdiscussie die Philips het afgelopen jaar heeft gevoerd met de vakbonden, gaat Philips de komende tijd veel aandacht besteden aan employability.