Parbleu

Zou Elsevier-topman H. Bruggink spijt hebben dat zijn voorganger de Dagbladunie, uitgever van onder meer deze krant, heeft verkocht? Ook heer Bommel werkt nu voor PCM Holding. Afgelopen week klom Bruggink met een stel ondernemers en consultants in de pen om NRC Handelsblad te manen de strip niet te staken. Er waren twee (ex)uitgevers bij, plus een bestuurder van de een na grootste aandeelhouder van PCM.

Nederlandse ondernemers roeren weer de trom. Een paar weken geleden bezochten drie topmanagers de minister-president om te pleiten tegen hogere belastingen op aandelenopties. Van het moment dat zij het torentje verlieten is een foto. Dat beeld maakt het tot de meest openlijke lobby voor het welbegrepen eigen belang sinds negen ondernemers in 1976 toenmalig minister-president Den Uyl waarschuwden voor het einde van de ondernemingsgewijze produktie.

Bommel moet blijven, vinden de bovenbazen. “Ik ben zelf een tijd ondernemer geweest. Ik heb geleerd die sfeer te haten”, zei Bommels schepper Marten Toonder in 1977 tegen Vrij Nederland.

De ondernemers dreigen met actie als Bommel verdwijnt. Zij zullen de strip aan een andere courant aanbieden. Geloven zij niet meer in de zegenrijke werking van de vrije markt? Als de vraag naar Bommel-strips groot genoeg is, zullen de courantiers vechten om de rechten. En mocht dat niet zo zijn, dan nemen zij toch zelf het initiatief. Bommel voortzetten als advertentie kost een tonnetje of twee. Een bedrag dat een modale topmanager jaarlijks met zijn opties verdient. Onder de brief stonden 21 namen.