NS wint kort geding; Loket dicht voor pauze van personeel

UTRECHT, 27 FEBR. Het personeel op kleine NS-stations heeft recht op een ongestoorde lunch en mag daarvoor de loketten een tijdje sluiten. De president van de rechtbank in Utrecht heeft gisteren uitgesproken dat de Nederlandse Spoorwegen daarmee niet onrechtmatig handelen.

De ondernemingsraad (OR) van NS Reizigers wilde eigenlijk dat dergelijke sluitingen onmogelijk worden, uit vrees dat de gesloten loketten leiden tot lagere opbrengsten op kleine stations. Het gevolg daarvan zou weer kunnen zijn dat de bemande verkooppunten verdwijnen. Uit rendementsoogpunt moeten er namelijk ten minste twintig 'handelingen' per uur worden verricht om bestaansrecht te hebben.

Het kort geding dat de OR had aangespannen tegen de leiding van NS diende woensdag 11 februari. De directe aanleiding vormde de aanpassing van een onderdeel van de nieuwe CAO. Hierdoor moeten dertien medewerkers die allen zelfstandig een station beheren in het rayon Rotterdam hun raampjes sluiten tijdens de lunchpauze wegens gebrek aan vervangers. Ook zogenoemde 'vliegende teams' bieden hier geen soelaas.

De OR heeft vastgesteld dat deze aanpak agressie veroorzaakt bij reizigers. Bovendien wordt de dienstverlening van de NS beperkt. De ondernemingsraad wijst er ook op dat het ver strekkende besluit niet is voorgelegd aan de raad. De regels zouden dat wel voorschrijven.

Volgens de president betreft het hier echter een incidenteel besluit met een beperkte strekking dat de rayonmanager Verkoop en Distributie Rotterdam genomen heeft. Volgens hem hoefde de ondernemingsraad daarover niet te worden ingelicht. De president kon zich ook niet vinden in de gedachte dat de pauzesluiting in de regio Rotterdam directe gevolgen heeft voor andere rayons. Verder oordeelde hij dat het voor korte tijd sluiten van de loketten niet leidt tot onaanvaardbare situaties op de betrokken stations.

De NS wil de kwestie tijdens de komende CAO-onderhandelingen structureel en definitief regelen, zo liet de onderneming weten.