Non-fictie; pas verschenen

Peter van der Coelen: De schrift verbeeld. Oudtestamentische prenten uit renaissance en barok. Nijmegen University Press, 349 blz. ƒ 85,-

In de renaissance werd een een nieuw type boek ontwikkeld, de prentbijbel. Hierin werden de belangrijkste bijbelverhalen naverteld aan de hand van voorstellingen en korte rijmpjes. In dit rijk geïllustreerde proefschrift komen zowel de consumenten als de producenten van dit genre aan bod.

In hoeverre verschilt de huidige strategie van Procter & Gamble van die van tien jaar geleden?