Non-fictie; pas verschenen

Tracy Metz: Nieuwe natuur. Reportages over een veranderend landschap. Ambo, 216 blz. ƒ 29,90

In Nederland verandert steeds meer landschap in moderne wildernis. 'Natuurontwikkeling' is het nieuwe wondermiddel waarbij polders weer onder water lopen en moerassen in ere worden hersteld. De natuur krijgt weloverwogen haar vrijheid terug.