Nijenhuis

Waarom moet de structuur van een cultuurhistorisch monument aangetast worden door een brug aan de achterzijde van museumkasteel Het Nijenhuis (CS 13-2) terwijl zich even links van de nieuw geplande brug reeds een smalle houten brug bevindt? Deze brug is gemakkelijk aan te passen c.q. te verbeteren voor meer bezoekers.

Het voordeel hiervan is dat de zichtas vanuit het Huis blijft zoals die bedoeld is; tevens wordt de kasteelwand niet beschadigd door een opening te maken en een kabinetje (wel of niet bijzonder) hoeft dan niet opgeofferd te worden.

Bij een eventueel toch realiseren van de nieuwe ondergrondse expositiezaal kunnen de bezoekers via de genoemde oude brug over de gracht komen nadat men eerst het Huis op de traditionele manier aan de voorzijde verlaten heeft.

De gesitueerde koepel, als overgang van brug en entree van de expositieruimte, past niet bij de stijl van het Huis en verwacht je eerder aan de Utrechtse Vecht.

Terecht hebben diverse verenigingen geprotesteerd tegen dit plan, waar blijft echter de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, die in het verleden wel bezwaar aantekende tegen minder rigoureuze plannen.

Waarom moet in ons land altijd alles wat mooi en goed is verziekt worden?

Het Nijenhuis is niet bedoeld voor moderne kunst. Laat het in hemelsnaam kleinschalig blijven wat de accommodatie etc. betreft. De echt geïnteresseerde komt toch wel!

In Heino en op het Huis zit men bepaald niet te wachten op horden publiek voor spektakelexposities.