Multatuli: Max Havelaar

'Er zijn weinig omstandigheden in de stoffelijke wereld, die den denkenden mens geen aanleiding geven tot het maken van opmerkingen op verstandelijk gebied en zo heb ik mezelf dikwijls afgevraagd of niet veel dwalingen die onder ons kracht van de wet hebben, veel 'scheefheden' die wij voor 'recht' houden, hieruit voortvloeien dat men te lang met hetzelfde gezelschap in denzelfden reiswagen heeft gezeten.'

Sal Tas was heftig tegen de koloniale oorlog in Indonesië omdat hij als student in de jaren twintig bevriend was geraakt met de Indonesische studenten Hatta en Sjahrir, die een aanzienlijke rol gingen spelen in de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Sjahrir trok zelfs in bij het echtpaar Tas en werd verliefd op Tas' echtgenote met wie hij later trouwde. Behalve tegenstander van de oorlog in Indonesië was Tas ook een felle anti-communist, een combinatie die niet vaak voorkwam. Na de communistische machtsovername in Praag van 1948 was hij volgens Paul Koedijk, die hem in het Woordenboek biografeert, de drijvende kracht achter het heenzenden van de communistische wethouders in Amsterdam. Tas eindigde als lid van DS'70, een afsplitsing van de PvdA, waarvan zijn vriend F. Goedhart één van de oprichters was.