Kans Shell-China in kolenvergassing

DEN HAAG, 27 FEBR. Oliemaatschappij Shell heeft na een leerproces met kolenvergassing voor elektriciteitsopwekking in Nederland “grote kansen” om deze technologie in China te gaan toepassen. Dat zegt Jan C.M. van Dijk, ex-algemeen directeur van het dochterbedrijf Shell China Limited.

Shell leverde begin jaren '90 de technologie voor de Willem-Alexandercentrale, een proefinstallatie in Buggenum bij Roermond, die na een aantal kinderziektes nu volop stroom produceert en qua milieuprestatie te vergelijken is met een aardgasgestookte centrale.

“Onze vergasser heeft het in Limburg redelijk gedaan”, aldus Van Dijk, een expert op elektriciteitsgebied. “We hebben inmiddels met de elektriciteitsbedrijven Asea Brown Boveri en General Electric een nieuw ontwerp gemaakt voor centrales die nu met de Chinese autoriteiten worden besproken.”

Ook concurrent Texaco, die een ander systeem voor kolenvergassing heeft ontwikkeld, is actief op de Chinese markt.

De Willem-Alexandercentrale in Buggenum, met een vermogen van 250 megawatt, was bij de opening in 1994 de grootste proefcentrale voor kolenvergassing ter wereld. Shell heeft nu, aldus Van Dijk, met ABB en GE 'modules' van 450 megawatt ontworpen met de meest moderne, aangepaste turbines die in series geschakeld kunnen worden. Omdat China zeer grote kolenvoorraden heeft, kan grootschalige elektriciteitsopwekking via de technologie van vergassing een voordelige en milieuvriendelijke oplossing betekenen voor de snel groeiende vraag naar energie. De technologie kan ook worden toepast om in plaats van elektriciteit grondstoffen voor de petrochemie te maken, in het bijzonder voor de kunstmestproductie. Dan wordt het synthetisch gas dat uit vergassing van kolen of olie ontstaat, als basis gebruikt.

Sinds 1990 is de Chinese economie jaarlijks met 8 à 9 procent gegroeid, maar de energievraag bij de industrie en huishoudens neemt nog sneller toe. Conventionele kolenstook door de industrie leidt echter tot een enorme milieuvervuiling waar de Chinese regering graag iets aan wil doen.

De meest voordelige manier is om centrales voor kolenvergassing dichtbij een kolenmijn te plaatsen, maar dan moet het transportnetwerk voor elektriciteit drastisch worden uitgebreid. Het gaat daarbij om dure hoogspanningslijnen voor 750 kilovolt en voor de zeer lange afstanden gelijkstroomleidingen.