Gide-biografie

Na de interessante bespreking door Arnold Heumakers van Lepape's Gide-biografie (Boeken, 13-2-1998) ben ik Julien Green gaan herlezen. In diens dagboeken wordt herhaaldelijk gewag gemaakt van hun onderlinge contacten.

Green schrijft vlak na Gide's dood in 1951 o.a.: 'Meer nog dan om zijn talenten was hij mij dierbaar om de bijna fanatieke trouw aan het idee dat hij zich van de waarheid vormde.' Dat Gide spraakmakend bleef tot na zijn eigen dood bewijst de anekdote die Green op 28 februari 1951 in zijn dagboek noteert: 'Een telegram dat Mauriac enkele dagen na Gide's dood heeft ontvangen heeft veel hilariteit veroorzaakt. Het luidde als volgt: 'De hel bestaat niet. Neem het er dus maar van. Licht ook Claudel in. André Gide'.'