Forse groei aantal banen in noorden

GRONINGEN, 27 FEBR. De activiteiten van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) leidden vorig jaar tot het creëeren van een recordaantal van 1.750 nieuwe arbeidsplaatsen in het noorden. Daarmee werd de score van 1966, toen 1.350 nieuwe banen naar Noord-Nederland kwamen, overtroffen. De NOM, die de econmische bedrijvigheid van in het noorden moet bevorderen, was vorig jaar betrokken bij twaalf projecten, die goed waren voor een investering van 196 miljoen gulden.

NOM-directeur F. Migchelbrink geeft toe dat de komst van de Amerikaanse computerfabrikant Hewlett-Packard naar het Internationaal Bedrijventerrein Friesland (IBF) in Heerenveen (goed voor 1.000 arbeidsplaatsen) de score “natuurlijk positief beïnvloedde”.

Volgens Migchelbrink is de noordelijke banengroei “geen incident”. “Bedrijven kiezen bewust voor het noorden. Ten eerste omdat hier de druk op de arbeidsmarkt minder groot is en er voldoende hbo'ers te vinden zijn en ten tweede omdat hier ruimte, uitbreidingsmogelijkheden en goede aansluitingen zijn.”

Naar het oordeel van de NOM-directeur wordt vooral die laatste factor van steeds groter belang voor bedrijven die zich in ons land willen vestigen of uitbreiding zoeken. “Tot nog toe waren ruimte en een gunstige arbeidsmarkt geen onderscheidende factoren, omdat die elders ook te vinden waren. Dat verandert nu, in het westen en in Brabant raakt het voller. Ik schat daarom dat de komende twee decennia een gouden eeuw voor het noorden kunnen gaan worden. We komen steeds beter te liggen en hoe meer bedrijven zich in het noorden vestigen, hoe meer andere we zullen weten aan te trekken.”

De NOM boekte vorig jaar een nettowinst van acht miljoen gulden, even groot als in 1996.

Naast de nieuwe investeringen werden zeven (in 1996: elf) strategische uitbreidingsprojecten begeleid voor een bedrag van ruim 114 miljoen gulden (in 1996: 168 miljoen).