E.C.A. Kuyper ( 1910 - 1998 ); Gezaghebbend

DEN HAAG, 27 FEBR. In zijn woonplaats Brussel is gisteren, 87 jaar oud, mr. E.C.A. Kuyper, die daar tientallen jaren correspondent was van de Nieuwe Rotterdamse Courant, overleden. Hij was drager van Belgische en Nederlandse onderscheidingen (officier Oranje-Nassau).

Ernst (Ernest) Kuyper werd in 1910 in Amsterdam geboren en studeerde daar ook. In 1934 kwam hij als jong redacteur binnen- en buitenland “aan” bij de NRC, waarvoor hij in 1946 als correspondent naar Brussel vertrok. Hij was in de oorlog in dienst gebleven, wat niet betekende dat hij de Duitse bezetting kalmpjes accepteerde. Integendeel, hij werd wegens illegaal werk opgepakt en enige tijd geinterneerd in Amersfoort.

In de Belgische hoofdstand, waar hij bijna dertig jaar werkte en nadien bleef wonen, verwierf Kuyper - tot zijn pensionering eind 1975 - vooral door zijn politieke en diplomatieke correspondentie groot gezag.

Door de ontwikkeling van Brussel tot hoofdstad van de Europese Gemeenschap en de NAVO groeide zijn Belgische post met de jaren steeds meer in gewicht. Niettemin zag hij ook nog kans om naast zijn werk voor de krant enkele jaren nieuws uit België voor de Wereldomroep te verzorgen.

Kuyper, in Brussel door collega's geroemd om zijn “fenomenale geheugen”, gold als een “NRC-redacteur van het oude stempel” in de zin dat zijn belangstelling in de eerste plaats naar politiek-diplomatiek nieuws uitging en minder naar faits divers of smakelijke anekdotes uit het land der Belgen.

Tot een collega die naar een andere krant vertrok, sprak hij ooit verbaasd: “Wat, naar een andere krant? Vroeger vertrokken NRC-redacteuren alleen voortijdig om hoogleraar of burgemeester te worden”.