China

PEKING, 27 FEBR. Chinese activisten hebben in China een ondergrondse partij opgericht, aldus een woordvoerder in de Verenigde Staten. De nieuwe partij, die de Chinese Partij voor Democratie en Gerechtigheid heet, zou door een honderdtal mensen, vooral arbeiders, zijn gesticht.

In theorie garandeert de Chinese grondwet de vrijheid om politieke partijen op te richten, maar in de praktijk grepen de Chinese autoriteiten hard in als activisten van dat recht gebruik wilden maken. (Reuters)