Brussel komt met eigen plan; EU tegen dominantie VS op Internet

BRUSSEL, 27 FEBR. De Europese Commissie zal op korte termijn een plan presenteren voor de organisatie van Internet, waarin de Amerikaanse dominantie over het wereldwijde computernetwerk wordt verminderd.

De EU-bewindslieden voor telecommunicatie hebben gisteren in Brussel besloten de Commissie de komende weken de ruimte te geven snel een dergelijk plan op te stellen.

De Europese Commissie moet snel handelen, omdat vorige week in de Verenigde Staten een zogeheten Groenboek is opgesteld, waarin ingrijpende veranderingen voor de toekomstige organisatiestructuur van Internet worden voorgesteld. Belanghebbenden die commentaar of kritiek hebben op deze plannen, moeten die binnen een maand hebben voorgelegd aan de Amerikaanse overheid.

De Europese bewindslieden zijn het met grote delen van het Groenboek oneens. “Het leek erop dat wij met de Amerikanen tot redelijke afspraken zouden kunnen komen”, zei gisteren plaatsvervangend directeur Driedonks van de hoofddirectie telecommunicatie van het minsterie van Verkeer en Waterstaat. Volgens Driedonks was er onder meer uitzicht op goede afspraken over Internet in mondiale organisaties zoals de ITU, waarin VN-lidstaten overleggen over de internationale telecombranche. In de huidige voorstellen voor een nieuwe opzet van Internet houden de VS echter een onevenredig zware stem. Volgens de Europese Unie stellen de Verenigde Staten, de bakermat van Internet, het eigen land ten onrechte centraal in een fenomeen dat wereldwijd enorm belangrijk is geworden.

Het Amerikaanse Groenboek brengt een nieuw systeem naar voren voor de nummering en naamgeving van Internet-pagina's (Websites). Namen voor Websites worden nu nog uitgegeven door de Amerikaanse organisatie Network Solutions. Het gaat om zogenoemde domeinnamen die beginnen met de afkorting www (World Wide Web) en eindigen op drielettercombinaties als 'org' voor overheidsinstanties en 'com' voor bedrijven (www.philips.com) bijvoorbeeld. Domeinnamen die Network Solutions uitgeeft gelden wereldwijd. Dit in tegenstelling tot nationale namen (zoals bijvoorbeeld www.Philips.nl voor de Philipsorganisatie in Nederland).

In het Amerikaanse Groenboek wordt voorgesteld in plaats van Network Solutions vijf instanties in onderlinge concurrentie de zogenoemde domeinnamen te laten uitgeven. De Europese Unie vreest echter dat de verstrekking van de domeinmanen op die manier een Amerikaanse aangelegenheid zal blijven. Ook andere voorstellen zijn volgens de Commissie en de lidstaten te sterk Amerikaans gekleurd. Zo zijn bijvoorbeeld de auteursrechterlijke regels die op Internet zouden moeten gaan gelden te veel op Amerikaanse leest geschoeid.

    • Michiel van Nieuwstadt