Borst tegen gemeenten: 'Kosten gratis heroïne strak in hand houden'

GRONINGEN, 27 FEBR. Minister Borst (Volksgezondheid) waarschuwt de gemeenten die meedoen aan het experiment om op medische gronden gratis heroïne te verstrekken aan uitzichtloze verslaafden, de kosten ervan strak in de hand te houden.

Doen ze dit niet, dan zal het maatschappelijk draagvlak verdwijnen voor deze vorm van hulpverlening aan verslaafden.

“De burger zal die kosten gaan vergelijken met die van andere sectoren in de gezondheidszorg en het geld dan liever willen besteden aan verpleeghuizen of verzorgingshuizen”, aldus Borst gisteren tijdens een verkiezingsbijeenkomst van haar partij (D66) in Groningen. De lijsttrekker stelde Groningse leden van de gemeenteraad gerust die vreesden dat hun gemeente niet voldoende extra geld zou krijgen voor deelname aan het experiment.

Het experiment begint 1 mei in Amsterdam en Rotterdam met een vooronderzoek. Daarbij krijgen vijftig uitbehandelde verslaafden onder medisch toezicht drie maanden lang gratis heroïne. Veroorzaakt dit geen extra overlast en wordt de verslaafde inderdaad sociaal hanteerbaarder, dan wordt de proef uitgebreid tot 750 verslaafden in een aantal andere steden (waaronder Groningen) die dan een jaar lang gratis heroïne krijgen.

Voor de eerste fase hadden Amsterdam en Rotterdam van Borst één miljoen gulden gekregen. Enkele weken geleden kregen ze nog eens vierhonderdduizend gulden extra. Onlangs maakten beide gemeenten bekend nog meer geld nodig te hebben. Borst: “Ik heb die gemeenten op het hart gebonden toch vooral sober te zijn. De ruimte waarin de heroïne wordt gegeven, hoeft van mij niet erg mooi te zijn.”

Borst toonde zich ook verontrust over de opkomst bij de verkiezingen voor de gemeenteraad, volgende week woensdag. “Uit peilingen blijkt dat maar zestig procent van de kiezers van plan is om te gaan stemmen. Dat is vreselijk. Kennelijk leven de verkiezingen niet. Ik zie ook maar heel weinig verkiezingsposters achter de ramen.”

Borst riep op de bijeenkomst van D66 gisteren in Groningen iedereen op te gaan stemmen. Zeker vrouwen mogen dit lage opkomstpercentage niet op zich laten zitten, zo meent zij. “Onze grootmoeders hebben als leeuwinnen voor het vrouwenkiesrecht gevochten. Zij zullen zich in hun graf omdraaien om als hun kleindochters thuis blijven. Vrouwen zijn het aan hun stand verplicht naar de stembus te gaan. Ik kan het niet uitstaan als ook vrouwen het laten afweten”, aldus de lijsttrekker van de Democraten.