Aanhang D66 kalft verder af

ROTTERDAM, 27 FEBR. De steun voor D66 kalft steeds verder af. Dit blijkt uit de peilingen die NIPO om de twee weken uitvoert bij een vast panel van ongeveer duizend mensen. Omdat telkens dezelfde mensen wordt gevraagd wat ze denken te gaan stemmen, wijst een verandering van de steun voor een partij op daadwerkelijke meningsveranderingen, en niet op steekproeftoevalligheden.

Volgens de jongste peiling van NIPO zou D66 tien zetels verwerven in de Tweede Kamer; nu heeft de partij er 24. Een maand geleden stond D66 nog op 12 zetels. Tegenover het verlies van D66 staat een even grote winst van de PvdA, die nu op 45 zetels zou uitkomen, acht meer dan nu. De aanhang van de overige grote partijen is al maanden opmerkelijk stabiel. De VVD blijft de tweede partij in omvang, op geringe afstand gevolgd door het CDA. GroenLinks en vooral de SP staan op winst. De SP zou zelfs op zeven zetels komen, vijf meer dan nu en evenveel als GroenLinks zou halen.

Op de nationale verkiezingssite verschijnt dagelijks verkiezingsnieuws, waaronder peilingen van NIPO en de onderzoeksresultaten van de politicologen die wekelijks op deze pagina schrijven. De site is te vinden op www.verkiezingen.net.