'Zorgen over Soeharto'; ABN Amro: 500 mln voor crisis Azië

AMSTERDAM, 26 FEBR. ABN Amro heeft een voorziening van meer dan 500 miljoen gulden getroffen om de gevolgen van de financiële crisis in met name Indonesië op te vangen. Ondanks deze reserving boekte de bank in 1997 een winstgroei van bijna 17 procent tot 3,85 miljard gulden.

In verband met de onzekerheid op de financiële markten wil bestuursvoorzitter mr. J. Kalff van ABN Amro nu geen winstprognose geven voor het lopende jaar.

Door de extra reservering nam de winstgroei in het tweede halfjaar af: bijna 13 procent tegenover 20 procent in de eerste zes maanden. De winstgroei liet vorig jaar een wisselend beeld zien: in Nederland een snelle stijging op eigen kracht, in het buitenland kwam de winstgroei hoofdzakelijk tot stand door overnames, terwijl ABN Amro als zakenbank een daling van het bedrijfsresultaat boekte.

Kalff maakt zich vooral zorgen over Indonesië, waar de bank kredieten voor een bedrag van 1,7 miljard gulden heeft uitstaan aan het bedrijfsleven. “Daar zullen ongetwijfeld nog problemen ontstaan. De financiële wereld heeft kennelijk te weinig vertrouwen in president Soeharto. Hij verandert nog wel eens van mening en hij doet niet altijd wat hij met het IMF heeft afgesproken.” ABN Amro ziet grote problemen in Indonesië: “de hele export is stil komen te liggen en daarmee zouden de deviezen verdiend moeten worden”, aldus Kalff. In Zuid-Korea, Thailand en Maleisië verwacht hij nauwelijks tegenvallers.

Ook voor de euro heeft ABN Amro extra voorzieningen getroffen. Naast een eerdere reservering van 500 miljoen gulden ziet de bank zich genoodzaakt om nu al “enkele tientallen miljoenen guldens” opzij te leggen om in 2002 de gulden daadwerkelijk om te wisselen in euro's. “Dat wordt een gigantische operatie die het Nederlandse bankwezen zeker een half miljard zal kosten.” Kalff verwacht hooguit een symbolische kostenbijdrage van de overheid.

De winst per aandeel ging met ruim 14 procent omhoog naar 2,64 gulden. Het dividend wordt met hetzelfde percentage verhoogd naar 1,20 gulden. De beurskoers stond rond het middaguur 70 cent lager op 45,90 gulden.

Met haar activiteiten in Nederland heeft ABN Amro een ruim 31 procent hoger bedrijfsresultaat (na voorzieningen voor kredietrisico's) geboekt van 2,1 miljard gulden. “We slagen er steeds weer in om de lagere rentemarge te compenseren door meer kredieten te verlenen”, aldus Kalff vanochtend. De winst in Nederland kreeg ook nog een impuls omdat het pensioenfonds van ABN Amro “een groot oververmogen” heeft, waardoor in '97 geen pensioenpremies hoefden te worden betaald. Dat scheelt 150 tot 175 miljoen gulden.

In het buitenland lag de groei dankzij hogere wisselkoersen en overnames in Amerika en Hongarije 55 procent hoger (2,7 miljard). In de lopende biedingsprocedure voor de Franse bank CIC denkt ABN als enige niet-Franse bank in het voordeel te zijn. “Ons netwerk is met 20 kantoren nu nog bescheiden, waardoor er geen overlap is. Met ons bod is het mogelijk om een goed rendement te halen. Als het niet lukt, jammer. Wij kijken overal. CIC is just another one.”

De zakenbankactiviteiten leverden door uitbreiding van het aantal medewerkers (met bijna 1.100 naar 6.575) en hogere bonussen voor deze financiële sterren minder bedrijfsresultaat op: een daling met 4 procent naar 930 miljoen. In Nederland groeide het aantal medewerkers, uitgedrukt in voltijdsbanen, met iets meer dan 1.000 naar 24.045. Het concern als geheel groeide met 10.807 medewerkers tot 74.935. De kredietverlening van de bank steeg vorig jaar met 112 miljard tot 443 miljard gulden.