WOON-WERKVERKEER

Fietsen van en naar het werk kan voor zowel werknemer als werkgever financieel voordelig zijn. Enkele voorbeelden.

Belasting Sinds september 1995 zijn de aanschafkosten van een fiets die de werkgever aan een personeelslid geeft, fiscaal aftrekbaar. De werknemer betaalt er weinig of geen loonbelasting over. Voor accessoires zoals sloten en regenkleding en ook voor een verzekering geldt een belastingvrijstelling. Per drie jaar mag de werknemer maximaal 550 gulden aan extra's declareren bij de werkgever.

Voorwaarde is wel, dat de fiets daadwerkelijk wordt gebruikt voor woon-werkverkeer. De belasting neemt genoegen met een bewijs dat de werknemer verder geen reiskostenvergoeding krijgt en minder dan vijftien kilometer van zijn werk woont. Snor- en bromfietsen vallen niet onder de regeling.

Wanneer de werkgever een fiets cadeau doet (waarde maximaal 1.500 gulden) moet bij het belastbare loon 150 gulden worden opgeteld. Het is ook mogelijk een fiets belastingvrij in bruikleen te geven. Na vijf jaar mag de werkgever de fiets cadeau doen zonder inmenging van de belasting.

De Belastingdienst heeft rekening gehouden met het weer. De werkgever mag een belastingvrije reiskostenvergoeding geven voor andere vormen van vervoer op regenachtige dagen. Dat moet per jaar beperkt blijven tot minder dan de helft van het aantal keren dat de werknemer gewoonlijk heen en weer reist.

Voor zakelijke ritten, bijvoorbeeld klantenbezoek, geldt een belastingvrije vergoeding van twaalf cent per kilometer. Deze kilometervergoeding geldt niet voor woon-werkverkeer. Werknemers die geen vergoeding krijgen maar toch op hun fiets zakelijke ritten maken, kunnen twaalf cent per kilometer aftrekken op de aangifte inkomstenbelasting.

Inlichtingen: Belastingdienst voor ondernemers 06 0443 (gratis), op werkdagen van 8 tot 17 uur.

Fietslease Diverse organisaties hebben fietsleaseprojecten. Bedrijven kunnen voor werknemers fietsen leasen voor een vast bedrag per maand, inclusief rente, afschrijving, reparatie, banden en verzekering. De kosten zijn aftrekbaar van de belasting.

De klant (werkgever) en de werknemer kunnen soms een merk en type van hun voorkeur kiezen. De leaseprijs ligt tussen 15 en 50 gulden per maand. Na afloop van het contract kan zowel de werkgever als werknemer de fiets kopen.

Inlichtingen: BOVAG afdeling tweewielers, postbus 1100 3980 DC Bunnik (030) 6 59 52 11 of stichting 'Fietsend naar het werk? Doen!' postbus 150 2670 AD Naaldwijk (010) 5 92 06 59.

Fietscontract De stichting 'Fietsend naar het werk? Doen!' verstrekt werkgevers voorgedrukte fietscontracten met bijbehorende fietsstrippenkaart. Het is de bedoeling dat de deelnemers strikte afspraken maken.

De werknemer verklaart gedurende een afgesproken periode een minimumaantal dagen gebruik te maken van de fiets in het woon-werkverkeer. Op de 'fietsdagen' haalt de deelnemer een stempel bij de receptie van zijn bedrijf. Volle strippenkaarten worden door de afdeling personeelszaken geregistreerd. Zodra de werknemer het fietscontract volledig is nagekomen, ontvangt hij een vergoeding in de vorm van geld of fietsaccessoires.

Inlichtingen: Stichting 'Fietsend naar het werk? Doen', (010) 5 92 06 59. Vijftig contracten kosten dertig gulden.

Gemeenteregelingen Diverse gemeenten en enkele provincies hebben zelf maatregelen genomen om hun ambtenaren aan te sporen de fiets te nemen. Leiden stelde een tijdelijk Fietsprivéplan in. Gemeenteambtenaren konden fietsen van diverse merken kopen en desgewenst een renteloze lening afsluiten. De fietsenstallingen werden beveiligd en er kwamen meer dienstfietsen.

Ook Amersfoort, Dordrecht en de provincies Gelderland en Groningen hebben tijdelijke of definitieve fietsvoorzieningen getroffen voor hun ambtenaren.