Uitvinders en bedrijven

“Een uitvinder die zaken wil doen met een groot bedrijf, moet eerst octrooi aanvragen op zijn idee. Daarmee worden eventuele problemen over de intellectuele eigendom effectief voorkomen.” Deze stelregel hanteert de Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU) die de belangen behartigt van ongeveer 400 leden. Daartoe behoren individuele uitvinders van het type Willy Wortel, maar ook professionele uitvinders in loondienst van bedrijven alsmede instituten als TNO en universiteiten.

“Wij maken onderscheid tussen grote en kleine bedrijven. De uitvinder die met zijn vinding naar een klein bedrijf stapt, adviseren we een geheimshoudingsverklaring (inclusief boeteclausule) te laten tekenen. Als het om grote bedrijven gaat, moet de uitvinder eerst octrooi aanvragen”, aldus secretaris W. Pijzel van de NOVU. Hij verwijst in dit verband naar Philips, dat uitvinders zelf adviseert eerst octrooi aan te vragen alvorens hun idee of vinding aan Philips voor te leggen. “Een verklaring van geheimhouding acht Philips niet voldoende. Philips kan nl. niet uitsluiten dat binnen het concern hetzelfde idee is ontstaan als dat waarmee een uitvinder aan komt zetten”, aldus Pijzel.

De NOVU heeft slechts 'bij uitzondering' slechte ervaringen met bedrijven of overheidsinstellingen over intellectuele eigendom van uitvinders. “We hebben bij veel bedrijven contactpersonen met wie we namens onze leden zaken kunnen doen. Onze ervaring leert dat een uitglijer als in dit geval bij Akzo Nobel meestal de fout van één manager is die zijn zin doorzet”, aldus Pijzel.

De tarieven voor het aanvragen van octrooi bij het Bureau Intellectuele Eigendom (vroeger Octrooibureau) in Rijswijk zijn enige jaren geleden aanmerkelijk verlaagd. Een aanmelding van een octrooi kost slechts 200 gulden. Het feitelijke beschrijven van het octrooi voor een definitieve aanvraag kost circa 10.000 gulden, een bedrag waarvoor veel uitvinders terugdeinzen. Er wordt in overleg met het ministerie van Economische Zaken gewerkt aan een fonds om het aanvragen van octrooi te vergemakkelijken.