Taakgroep EU

BRUSSEL, 26 FEBR. Klaus van der Pas, de woordvoerder van voorzitter Jacques Santer van de Europese Commissie, wordt het hoofd van een speciale taakgroep van de Commissie die de onderhandelingen met vijf Oost-Europese staten en Cyprus over lidmaatschap van de Europese Unie gaat voeren. De besprekingen hebben vanaf eind maart plaats in Brussel. (AFP)