Plan kabinet na uitgaansgeweld; Toezicht bij cafés, 'happy hour' staken

DEN HAAG, 26 FEBR. De horeca moet een einde maken aan acties als 'happy hour' of 'piekuur' waarbij drank goedkoper wordt aangeboden. De politie moet met camera's en surveillance beter toezicht houden op het uitgaanspubliek.

Dit zijn enkele van de maatregelen die minister Sorgdrager (Justitie) aankondigt in de notitie Geweld op straat die zij vandaag naar het parlement heeft gestuurd. De notitie heeft vooral betrekking op uitgaansgeweld dat vorig jaar als 'zinloos geweld' in de publiciteit is gekomen. De politie moet zich volgens de minister vaker rond sluitingstijd vertonen bij cafés en disco's in uitgaanswijken. 'Instrumenteel geweld', zoals bij berovingen, blijft in de notitie buiten beschouwing.

Volgens Sorgdrager is er in Nederland nog geen reden voor grote bezorgdheid over de toename van geweld. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er in 1997 34 procent meer processen-verbaal van geweldsdelicten opgemaakt dan in 1990. Daarbij is geen onderscheid te maken tussen 'instrumenteel' en 'zinloos' geweld. Overigens zijn de geweldscijfers per 100.000 inwoners in Nederland ook nu nog lager dan in de rest van West-Europa, aldus Sorgdrager.

Overmatig drankgebruik, vaak in combinatie met drugspillen, speelt een grote rol bij het ontstaan van 'zinloos' geweld. Het wordt meestal in groepsverband gepleegd. De anonimiteit van de nacht is daarbij van belang. Relatief vaak zijn er jongeren bij betrokken.

De minister vindt het niet nodig de bestaande wetgeving uit te breiden om het geweld tegen te gaan. Ze vindt wel dat de wet beter moet worden gehandhaafd om het gevoel van veiligheid bij de burger te herstellen. Minder tolerantie bij overtredingen van 'kleine normen', zoals vervuiling van de straat of rijden zonder licht, is volgens Sorgdrager de basis van een noodzakelijke cultuurverandering. Burgers moeten er ook op kunnen rekenen dat veel vaker daders van geweldsdelicten worden opgepakt en bestraft.

Sorgdrager pleit voor een betere coördinatie van het bestaande beleid ter bestrijding van geweld. Op lokaal niveau moeten gemeente, politie en horeca afspraken maken om het geweld te bestrijden. Daarbij kunnen eventueel beveiligingsbedrijven en stadswachten voor het toezicht worden ingeschakeld, zo staat in de notitie.

De minister ziet in de preventieve sfeer een belangrijke rol weggelegd voor scholen, jeugd- en jongerenwerk en arbeidsbureaus. Zo moeten er in het voortgezet onderwijs speciale ouderavonden worden belegd over normen en waarden, geweld en gedrag op straat en de aanspreekbaarheid daarop.

In een eerste reactie zegt de horeca zich grotendeels te kunnen vinden in de aanbevelingen, al zet zij vraagtekens bij het voorstel om 'happy hours' te verbieden.

De Amsterdamse procureur-generaal mr. P. Brilman eiste vanochtend vijftien jaar wegens moord met een verwijzing naar het uitgaansleven waar “excessief drank- en drugsgebruik” kan leiden tot “afschuwelijke en ontoelaatbare dingen”.