ORGANISATIES

Stichting Landelijk Fietsplatform Samenwerkingsverband van fietsorganisaties. Wil het toeristisch-recreatieve fietsen bevorderen. Postbus 846, 3800 AV Amersfoort (033) 4 65 36 56/(033) 4 65 43 77

Fietsersbond enfb

IJvert voor fietsers, goede fietspaden en verkeersbeleid in het belang van fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Geeft het blad 'Vogelvrije Fietser' uit. Postbus 2828, 3500 GV Utrecht, (030) 291 81 71

Nederlandse Toer Fiets Unie

Stimuleert toerfietsen. Leden van verenigingen die bij de NTFU zijn aangesloten krijgen korting op tochten, kunnen een goedkope fietsverzekering afsluiten en ontvangen zesmaal per jaar Toer Fiets Magazine. Postbus 326, 3900 AH Veenendaal, (0318) 52 14 21