Ondanks eisen van 'politiek'; Werknemers VSN fel tegen reorganisatie

ROTTERDAM, 26 FEBR. De voorgenomen herstructurering van de landelijke streekvervoerder VSN stuit op ernstig verzet bij de ondernemingsraden van de noordelijke busbedrijven Hanze Groep en Veonn. Eerder liet het Brabantse dochterbedrijf BBA al weten veel problemen te hebben met de door de politiek geëiste reorganisatieplannen bij VSN.

De ondernemingsraden van Hanze en Veonn zijn tegen het plan van de concernleiding van VSN om de twee noordelijke busbedrijven samen te voegen met de twee zuidelijke vervoerders BBA en Hermes in een regionaal vervoersbedrijf VSN-2. De personeelsvertegenwoordigers willen dat beide noordelijke vervoerders (met in totaal 3.000 arbeidsplaatsen) één bedrijf gaan vormen, bij voorkeur samen met de Groningse stadsvervoerder GVB, dat sinds kort in handen is van het Britse bedrijf Arriva.

Die suggestie is opmerkelijk omdat het personeel van VSN zich lange tijd fel verzet heeft tegen de komst van de commerciële vervoerder Vancom Nederland, dochteronderneming van Arriva. Volgens B. de Jong, secretaris van de ondernemingsraad van Hanze Groep, is er echter geen sprake van dat het VSN-personeel opeens van mening is veranderd. “Het gaat ons er om dat we goed vervoer kunnen leveren. Volgens ons gaat dat het beste in een apart noordelijk bedrijf met Veonn en Hanze Groep. En het GVB past daar natuurlijk heel goed bij.”

Het plan om onder de naam VSN-2 een regionaal vervoersbedrijf op te richten, vloeit voort uit de eis van de staat (nu enig aandeelhouder) dat streekvervoerder VSN zich splitst om zo een minder dominante positie op de vervoersmarkt in te nemen.

Die opdeling, die halverwege dit jaar zijn beslag moet krijgen, moet leiden tot een randstedelijk vervoersbedrijf (VSN-1), een regionale vervoerder (VSN-2) en een apart garagebedrijf. Naast de reorganisatie is volgens de VNS-top ook een sanering nodig, waarbij circa 1.000 van de 3.300 kantoormedewerkers hun baan kwijtraken.

Op het Utrechtse hoofdkantoor van VSN neemt men het verzet van de noordelijke vervoerders vooralsnog voor kennisgeving aan. Vandaag zal de Centrale Ondernemingsraad naar verwachting met een advies komen over de reorganisatieplannen.

De leiding van VSN, sinds oktober vorig jaar in handen van F. Sevenstern (ex-topman van Nedcar), heeft zelf lange tijd tegenstand geboden aan de politieke wens om - uit concurrentieoverwegingen - VSN op te splitsen in kleinere bedrijven.