Nieuwe school in de Bijlmer

AMSTERDAM, 26 FEBR. De gemeente Amsterdam wil in samenwerking met het bedrijfsleven een nieuwe school in de Bijlmer oprichten. Volgens de wijkwethouder van onderwijs uit Zuidoost moet de school “anticiperen op de toekomstige werkgelegenheid in Zuidoost” en jongeren opleiden voor een baan in de omgeving van de Arena. Rondom het stadion komt een groot aantal bedrijven.