Melkert wil fusie van ministeries voor banen

DEN HAAG, 26 FEBR. Minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) sluit een fusie tussen zijn ministerie en dat van Economische Zaken in de toekomst niet uit. Volgens Melkert kunnen met een gecombineerde sociaal-economische portefeuille vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar worden afgestemd.

Melkert zei dit gisteren bij de presentatie van het rapport 'Werk moet lonen'.

In dit rapport pleit socioloog prof.dr. W. Derksen ervoor de zogenoemde Melkert-banen te vervangen door subsidie voor laagbetaalde banen bij de overheid. Volgens Derksen is het “beter de laagste loonschalen bij gemeenten en zorgsinstellingen te subsidiëren dan specifieke banen te maken voor specifieke werklozen”.

Van de 40.000 Melkert-banen, bedoeld om langdurig werklozen aan het werk te helpen bij onder meer plantsoenen, kinderopvang en de tram, is nu ongeveer driekwart vervuld.

Melkert bleek het rapport te zien als steun voor zijn werkgelegenheidsbeleid, al “had het wat sjeuïger gekund”, aldus de minister.

In zijn toespraak ging hij vooral in op een mogelijke fusie tussen de twee genoemde ministeries, die zou passen in de nieuwe lijn die het kabinet heeft uitgestippeld voor de aanpak van de werkloosheid.

“In 1994 heeft het sociale motief de doorslag gegeven bij het werkgelegenheidsbeleid. Dat moet nu versterkt worden met het economische motief, de vraag naar arbeid”, aldus Melkert. Minister Wijers (Economische Zaken) reageerde vanuit China afwijzend op het fusievoorstel. “Ik vind het niet nodig en niet wenselijk. Minister Melkert heeft gelijk dat het werkgelegenheidsbeleid primair bij Economische Zaken hoort te liggen. Maar daar ligt het al.”

Onderzoeker Derksen meent dat in het werkgelegenheidsbeleid het 'aanbod' (proberen mensen aan het werk te helpen) en de 'vraag' (het scheppen van banen) gescheiden moeten blijven. De Melkert-banen zijn volgens hem te veel een mengeling van deze doelstellingen. “Gemeenten moeten niet omwille van de werkgelegenheid, maar voor het beheer van de publieke ruimte meer arbeidsplaatsen scheppen”, aldus Derksen. “Het werkgelegenheidsbeleid van lokale overheden ruikt te zeer naar Melkert-banen en te weinig naar economische groei.”