Kritiek Europees Parlement op hulpverlening aan Bosnië

BRUSSEL, 26 FEBR. Een delegatie van het Europees Parlement heeft scherpe kritiek op de hulp van de Europese Unie voor de wederopbouw van Bosnië. Dat bleek gisteren tijdens de bespreking van het verslag van de delegatie, die een bezoek bracht aan Bosnië. Door bureaucratie, slecht management en gebrek aan coördinatie zou de hulp nauwelijks van de grond komen.

De delegatie kwam tot de conclusie dat de EU de 2,4 miljard gulden die de afgelopen jaren aan Bosnië zijn toegezegd, lang niet heeft uitgegeven. De Europese Commissie en de betrokken ministers van de lidstaten zouden verantwoordelijk zijn voor de administratieve blokkades die de hulp vertragen. Volgens Europarlementariër J. Wiersma moet de EU meer personeel aanstellen in Bosnië, moeten projecten sneller en grootschaliger worden opgezet en moet de hulp meer gedecentraliseerd worden.

De woordvoerder van Europees Commissaris Van den Broek, belast met de betrekkingen met Oost-Europa, stelde vanmorgen dat de EU niet slagvaardig is in Bosnië wegens de bestaande procedures. De Unie werkt met openbare aanbesteding, zodat beschrijvingen van projecten in alle talen van de Unie vertaald moeten worden. Daarnaast is de hulp aan politieke voorwaarden gebonden, zodat bijvoorbeeld niet al het geld voor de Servische Republiek ook kan worden besteed.