Fusie van uitgevers omstreden

ROTTERDAM, 26 FEBR. De Europese Commissie heeft bezwaren tegen de dominante positie die de uitgevers Reed Elsevier en Wolters Kluwer bij hun voorgenomen fusie krijgen op de Nederlandse markt voor vaktijdschriften. Ook de positie van het nieuw te vormen concern op de Britse markt voor educatieve uitgaven wordt door de Commissie op de korrel genomen.

Dat blijkt uit vertrouwelijke brieven die de Commissie eergisteren heeft gestuurd naar partijen die een klacht hebben ingediend tegen de voorgenomen fusie. Commissaris Van Miert heeft inmiddels een 'statement of objections' verzonden naar beide uitgevers waarin de bezwaren van de Commissie nader worden omschreven en die dient als uitgangspunt voor verdere onderhandelingen.

Dat de Europese Commissie bezwaren had tegen de fusie tussen beide uitgevers was al bekend in december, toen een zogenaamd tweede-fase-onderzoek van vier maanden werd ingesteld. Uit de brief aan de klagers blijkt nu echter nadrukkelijker op welke gebieden problemen te verwachten zijn. Financieel-directeur F. Covers van Reed Elsevier bevestigt dat de bezwaren nu “iets meer zijn ingesnoerd”.

Behalve de vaktijdschriften en onderwijsmateriaal, noemt de Commissie “naslagwerken in het Nederlands” als vakgebied waar de gecombineerde onderneming een dominante positie “verwerft of versterkt”. Andere gebieden waar het onderzoek zich naar uitstrekt, maar die reeds in december genoemd werden, betreffen wetenschappelijke publicaties wereldwijd en juridische en fiscale informatie “in een aantal lidstaten”.

Er zijn, blijkens de brief, ook een aantal onderzoeksgebieden afgevallen. Zo worden consumentenpublicaties niet meer genoemd, hetgeen logisch is aangezien Reed Elsevier in de tussenliggende periode de grote Britse publieksuitgeverij IPC heeft verkocht.

Ook informatie voor accountants, databanken voor goederenbeurzen en het organiseren van tentoonstellingen en seminars ontbreken in de opsomming. Die activiteiten werden in december nog wel genoemd als mogelijke gebieden waar problemen te verwachten zijn. Behalve in Europa doen ook in de Verenigde Staten antitrust-autoriteiten onderzoek naar de fusie tussen beide Nederlandse bedrijven.