De architect

naam: Ruwan Aluvihare

beroep: landschapsarchitect

leeftijd: 41

“Ik ben mijn leven lang al principieel fietser; je zult mij met geen stok de auto in krijgen. Mijn twee kinderen neem ik overal op de fiets mee naartoe. Het is heel toevallig dat juist ik, een groot fietsbepleiter, een paar jaar terug door de gemeente Amsterdam werd gevraagd een plan te bedenken om fietsers over het Amsterdam-Rijnkanaal te transporteren. Het verzoek kwam in verband met een nieuwe woonwijk die voor 2001 in het IJmeer moet verrijzen - IJburg genaamd. “Veel van de nieuwe inwoners van IJburg wonen en werken in Amsterdam. Die mensen moeten dus op de een of andere manier het kanaal kunnen oversteken. Om het fietsen te bevorderen wil de gemeente een speciale fietsbrug over het Rijnkanaal laten aanleggen; ik kreeg de opdracht een plan te maken dat later door een architect zal worden uitgewerkt. De brug, die acht miljoen gulden gaat kosten, komt tien meter boven het water te 'hangen', is tweehonderd meter lang en zes meter breed. “Het was een uitdaging iets te ontwerpen dat honderd procent veilig is; dankzij deze constructie hoeven fietsers zelfs bij noodweer op het Rijnkanaal niet bang te zijn dat zij naar beneden vallen.

Uit veiligheidsoverwegingen wordt er om de brug een transparante tube van plexiglas heen gebouwd die al dan niet wordt afgesloten aan de bovenzijde. Zo hebben fietsers niets te vrezen bij windkracht tien en kunnen zij toch genieten van het uitzicht.''