Daggeldrente zorgt voor afleiding

AMSTERDAM, 26 FEBR. Gewapend met een vergrootglas, valt er nog enige beweging waar te nemen in de geldmarkttarieven. De 1-jaars interbancaire rente daalde met 2 basispunten (0,02 procentpunt) tot 3,73 procent. Het 3- en 1-maands tarief daalden beide met 1 basispunt tot 3,43 respectievelijk 3,37 procent.

Gezien het niveau van de speciale beleningsrente - 3,3 procent - wijzen de 1- en 3-maands rentetarieven erop dat er in de komende maanden geen rentestap wordt verwacht. Onlangs wakkerde Bundesbank-president Tietmeyer deze verwachting verder aan door te zeggen dat een Duitse renteverhoging op de korte termijn niet waarschijnlijk is. Zonder deze 'Duitse aanleiding' lijkt ook een renteverhoging door de Nederlandsche Bank vooralsnog uitgesloten.

Voor enige actie bij de geldmarkttarieven moet de blik gericht worden op het kortste segment. De daggeldrente, die gedurende het grootste deel van de verslagweek rond de 3,3 procent fluctueerde, zakte afgelopen dinsdag ineens weg tot circa 2,75 procent. Dit heeft alles te maken met het einde van de huidige kasreserveperiode morgen.

Ondanks een wat krappere speciale belening in de twee voorgaande weken, hielden de banken eind vorige week nog steeds meer aan op de kasreserverekening dan gemiddeld verplicht is. Over dit surplus vergoedt DNB geen rente. Banken proberen derhalve dit overtollige deel uit te zetten op de geldmarkt, hetgeen een neerwaartse invloed op de rente uitoefent. Het is niet ondenkbaar dat tot de start van de nieuwe kasreserveperiode met aanhoudend lage of zelfs nog lagere daggeldrentes rekening moet worden gehouden. Er spelen echter twee onzekere factoren. In de eerste plaats is het niet duidelijk wanneer en in welke mate de tijdens Carnaval opgenomen bankbiljetten weer terug zullen vloeien naar het bankwezen, die ze vervolgens zal doorsluizen naar DNB.

In de tweede plaats is het mogelijk dat een of meerdere banken - net als een maand geleden - zullen besluiten niet te trekken op de vaste voorschot faciliteit. Dit levert een winstje op, als de daggeldrente tot onder de vaste voorschotrente (2,75 procent) zou duiken. Immers, zeer korte financiering op de geldmarkt is dan goedkoper.

De Weekstaat vertoonde de afgelopen week een rustig beeld. Vooral als gevolg van een 477 miljoen gulden ruimere speciale belening kon de post Kasreserverekeningen met 456 miljoen gulden toenemen. Morgen, zoals gezegd de start van de nieuwe kasreserveperiode, wordt voor 1.040 miljoen gulden gestort op Nederlandsche Bank Certificaten (NBC's). Omdat er voor 1.130 miljoen gulden NBC's vervallen, gaat hiervan per saldo nauwelijks invloed uit op de geldmarkt.

Bron: ING Economisch Bureau

*J/M, ƒ 6,95