Coalitiepartijen hameren op het thema veiligheid

DEN HAAG, 26 FEBR. De drie coalitiepartijen hebben gisteren tijdens campagnebijeenkomsten in het land het thema veiligheid hoog op de verkiezingsagenda gezet. PvdA, D66 en VVD lieten zich alle drie, zij het in verschillende bewoordingen, uit over de veiligheid op straat en over de organisatie van de politie.

PvdA en D66 pleitten voor een grotere autonomie bij de gemeenten, terwijl de VVD wil aansturen op een landelijke aanpak vanuit Den Haag. De gewelddadige dood van Meindert Tjoelker in Leeuwarden en van Joes Kloppenburg in Amsterdam hebben veiligheid tot een verkiezingsthema gemaakt.

PvdA en D66 haalden beide fel uit naar 'politieminister' Dijkstal (Binnenlandse Zaken, VVD). “Dijkstal is een zegen voor de sfeer in het kabinet. Op Binnenlandse Zaken zal het ongetwijfeld ook heel gezellig zijn, maar worden er ook binnenlandse zaken gedaan?”, zei fractievoorzitter De Graaf (D66) op een bijeenkomst in Dordrecht. “Je kunt toch niet vier jaar politieminister zijn en alleen maar zeggen dat je niet weet hoeveel agenten er zijn, dat je er niet over gaat en dat je altijd al tegen de politiewet bent geweest? Dat is een gebrek aan ambitie.”

De Graaf zei aan het adres van de VVD, een coalitiegenoot, dat “de law and order partij hier een probleem heeft”.

De Graaf riep het bedrijfsleven op behalve cultuur en sport ook de veiligheid te sponsoren. Verder wil D66 dat regionale commissies van gemeenteraadsleden de korpschefs in de grote politieregio's gaan controleren. Ten slotte zou een volgend kabinet zogeheten veiligheidscontracten moeten sluiten met de grote steden. Die krijgen dan een budget van de overheid in ruil voor concrete afspraken over het terugdringen van onveiligheid en criminaliteit.

Volgens PvdA-Kamerlid Van Heemst, schrijver van een nota over veiligheid op straat, is de bestrijding van onveiligheid het meest effectief als overheden hun inspanningen richten op die buurten en wijken waar burgers zich het meest bedreigd voelen. Uitgangspunt moet voor hem zijn dat een combinatie van een stevige aanpak en voorkómen de beste resultaten oplevert.

VVD-leider Bolkestein toonde zich tijdens een campagnebijeenkomst in de Amsterdamse discotheek Escape geïnteresseerd in het 'zero-tolerance'-beleid in New York. Ook de PvdA lijkt voor een hard optreden te zijn. “Zero-tolerance, het direct optreden tegen kleine ontsporingen en onregelmatigheden, moet van ons een centrale plaats krijgen”, aldus Van Heemst.

De politieke aandacht valt samen met de publicatie van een rapport van prof. U. Rosenthal en E. Muller over de organisatie bij de politie. Zij menen dat het politiebestel helemaal omgegooid moet worden om het vertrouwen weer te herstellen.

De ministers Dijkstal en Sorgdrager (Justitie) hebben vorige week wel aanpassingen in het politiebestel voorgesteld, maar geen radicale herinrichting.

Nederlandse roddelbladen pikken de spraakmakende getallen regelmatig met gretigheid op. In Privé viel in 1987 de kop te lezen: 'Expert onthult geheim, Oranjes bezitten minstens 7 miljard'. Prinses Juliana ontstak daarover in woede in een vraaggesprek met Maartje van Weegen waarin zij zei “weerloos” te zijn tegen dit soort “flauwekul”.