Cijfers Twentsche Kabel vallen tegen

De winstgroei van Twentsche Kabel is tegengevallen. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening daalde vorig jaar van 54,3 miljoen naar 52,5 miljoen gulden.

In de eerste zes maanden was er een stijging van 12 procent. De directie ging er van uit dat de winstgroei over het hele jaar navenant zou zijn. Als belangrijkste oorzaak voor de tegenvallende cijfers noemt Twentsche Kabel extra voorzieningen die voor onderhanden werk moesten worden getroffen.

GROOT-BRITTANNIË

GROOT-BRITTANNIË