CFO-voorzitter Jan Anneveld overleden

ROTTERDAM, 26 FEBR. Jan Anneveld, voorzitter van de CNV-ambtenarenbond CFO, is gisteren tijdens zijn vakantie onverwachts overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Anneveld is 54 jaar geworden.

Anneveld, sinds enkele maanden in functie als CFO-voorzitter, was namens de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel al vele jaren actief als bestuurder bij de pensioenfondsen ABP en PGGM. Uit hoofde van die functie sprak hij onlangs met NRC Handelsblad over de positie van vakbonden in de besturen van pensioenfondsen en de rol die vakbonden zouden kunnen spelen bij de keuze van beleggingen door pensioenfondsen. Een weergave van dat gesprek verscheen gisteren in deze krant.

Bij de CFO is met verslagenheid gereageerd op het overlijden van Anneveld. “Voor hem was de solidariteit vanuit christelijke inspiratie de basis voor de belangenbehartiging van de leden”, aldus de CFO. Anneveld was sinds 1970 in dienst bij de CFO, die de belangen behartigt van werknemers bij de overheid, de zorgsector en verzelfstandigde overheidsbedrijven.