Brussel: geen extra btw Internet

BRUSSEL, 26 FEBR. Brussel verzet zich tegen extra BTW-heffingen of belastingen op Internet-diensten. Nieuwe belastingen zouden de toekomst van moderne communicatie en handel alleen maar in gevaar brengen. Heffingen zijn wel nodig wanneer ze ook gelden voor vergelijkbare diensten die nu niet via Internet verlopen.

Europees commissaris Bangemann (industrie en telecommunicatie) nam gisteren het standpunt in dat voor Internet en bestaande systemen dezelfde concurrentieregels moeten gelden. Hij deed dat aan de vooravond van een discussie binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over heffingen op nieuwe communicatiemiddelen. De VS willen op Internet, een Amerikaanse vinding, zoveel mogelijk de eigen wet van toepassing laten. Bangemann wil een meer internationale aanpak, met een rol voor consumenten- en producentenorganisaties, omdat het computernetwerk een wereldwijde toepassing heeft gekregen. De eurocommissaris vreest dat het Europese bedrijfsleven buitenspel blijft staan, wanneer de VS de rest van de wereld hun wil opleggen.