Alleenheerser

Geboeid maar met gemengde gevoelens heb ik het artikel van Lolke van der Heide 'Hoe Zimbabwes eenheidspartij 's lands economie ruïneert' gelezen (NRC Handelsblad, 4 februari).

Het is droevig te lezen hoe het Zimbabwe vergaan is. Het land kreeg in de jaren '80 een rijke erfenis van het minderheidsbewind van Ian Smith en het daarop volgende overgangsbewind van bisschop Abel Muzorewa. Onder de voortgaande druk van het Westen werd het bewind overgedragen aan de partij van Mugabe. Die erfde een mooi, van nature rijk land met een zeer goede infrastructuur, een goed georganiseerd overheidsapparaat en onderwijs dat er wezen mocht.

Dankzij druk van buiten is Mugabe voorzichtig gestart met de realisatie van zijn verkiezingsbeloften, waardoor Zimbabwe gelukkig enige jaren van voorspoed heeft gekend. Het is triest dat veel van de met zorg opgebouwde erfenis inmiddels vernietigd blijkt.