You Jong-keun; Adviseur is 'made in USA'

SEOUL, 25 FEBR. “Now the ball is in their hands, zoals ze in de VS zeggen.” You Jong-keun sprak net zo makkelijk en vlot Engels als zijn moedertaal Koreaans tijdens een persconferentie voor buitenlandse journalisten gisteren in Seoul. You is economisch adviseur van de nieuwe Zuid-Koreaanse president Kim Dae-jung. Zijn persoon is typerend voor het nieuwe slag politici dat dankzij Kims aantreden nu op de voorgrond treedt.

You is sinds drie jaar gouverneur van een kleine Zuid-Koreaanse provincie, maar geenszins een provinciaal politicus. Hij hing zijn toga aan de wilgen als hoogleraar economie aan een Amerikaanse universiteit om naar zijn Koreaanse geboortegrond terug te keren. In totaal heeft You meer dan 25 jaar in de VS doorgebracht, waar hij onder meer tien jaar werkzaam was als economisch adviseur van de gouverneur van de staat New Jersey.

Vanwege de onderdrukking door militaire regimes hebben president Kim Dae-jung en vele van zijn politieke medestanders jaren in ballingschap in de VS doorgebracht. Deze mensen maken nu, zoals You, deel uit van de top van Kims partij. Ze zijn gewend aan de economische en politieke mores in Westerse landen, hebben geen belang bij het handhaven van de oude orde in eigen land en zien helder de economische fouten die de afgelopen jaren zijn gemaakt.

Het is een deel van de verklaring van de economische hervormingszin van de nieuwe regering van Zuid-Korea en de positieve verstandhouding met het Internationaal Monetair Fonds en internationale financiers als George Soros. De laatste was een van de eregasten bij de inauguratie van Kim vandaag.