Winst Uni-Invest stijgt met 62 procent

Vastgoedfonds Uni-Invest heeft het totale beleggingsresultaat in 1997 met ruim 62 procent zien stijgen tot 102,2 miljoen gulden. Het rendement op het eigen vermogen, dat bijna verdubbelde tot ruim 1 miljard gulden, nam met 5 procent toe tot 17,3 procent.

Het resultaat uit de verkoop van onroerend goed, vorig jaar zo'n 16,4 miljoen gulden, had een groot aandeel in de stijging. De verkopen waren goed voor een winst van 50 cent per aandeel. Het directe beleggingsresultaat per aandeel nam met 14 procent toe tot 2,57 (1996: 2,26 gulden per aandeel).

De overneming van branchegenoot Capa City vorig jaar is grotendeels verantwoordelijk voor deze stijging. Aandeelhouders kunnen hierdoor rekenen op een dividend van 2,75 gulden per aandeel, een stijging van 34 procent vergeleken met het jaar daarvoor.