Varkenshouders voorspellen acties

Deze week komen er “publieksvriendelijke” acties van varkensboeren tegen de herstructurerings- wet waarover de Eerste Kamer nog een oordeel moet vellen. Een tussenstand in varkensland.

TILBURG, 25 FEBR. Er wordt op het ogenblik heel wat leed geleden onder varkenshouders, als de maatschappelijk werkers en de geestelijke adviseurs geloofd moeten worden. Morgen is de nationale actiedag van de boerenorganisatie LTO tegen de herstructureringswet voor de sector. Of de “grote agressie”, die maatschappelijk werker H. van Mil van de Sociaal Emotionele Begeleiding Agrariërs in Roermond bij zijn boerencliënten vaststelt, tot een uitbarsting komt, zal moeten blijken. De varkenshouders in de LTO Nederland kiezen voor publieksvriendelijke acties waaronder in ieder geval niet wordt verstaan het blokkeren van wegen met trekkers. Of de militantere Nederlandse vakbond van varkenshouders van Wien van den Brink zich ook zal beperken tot het leggen van menselijke ketens rond een aantal gemeentehuizen is de vraag.

Terwijl geestelijk adviseur X. van der Spank van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB) gewag maakt van een “geladen en heel downe stemming” in de achterban, stelt Van Mil een grote agressie vast. “Ten aanzien van iedereen. Of het reëel is of niet maar de boosheid richt zich tegen het bestuur, de politiek, de financiers en vooral tegen de media die het imago van de sector alleen maar slechter maken.”

In een brief van 18 februari aan premier Kok schrijft de NCB dat “in veel gezinnen de bodem van de portemonnee in zicht is.” “Stallen staan soms al twaalf maanden leeg dus zijn de varkenshouders niet in staat de schade door de varkenspest terug te verdienen”, aldus de NCB, die de premier vraagt om een “openhartig gesprek aan de keukentafel”. De NCB voelde zich eerder dit jaar geroepen snel tegengas te geven toen een landelijke krant meldde dat zich al tien varkenshouders van het leven zouden hebben beroofd. Van der Spank: “Er zijn situaties waarin mogelijk suicidaal gedrag kan optreden, maar mij is geen enkel geval van zelfdoding bekend in het NCB-gebied. We zitten blijkbaar in een spiraal van negatieve publiciteit waarin sommige media denken: er zouden nu ook nog wat lijken aan de galg moeten hangen.”

Tien miljoen varkens werden uit preventieve overwegingen geruimd. Slechts 650.000 kwamen er van bedrijven waar het pestvirus was vastgesteld. In vrieshuizen liggen nog meer dan 100.000 ton vlees dat naar het destructiebedrijf moet. De hele pest heeft de schatkist 3 miljard gulden gekost. Bij de door pest getroffen bedrijven komt er al maanden geen cent meer binnen.

De Eerste Kamer behandelt Van Aartsens herstructureringswet waarschijnlijk begin april. Tot dan toe kan Nederland verzekerd blijven van acties die er onder meer uit bestaan dat de VVD-minister het spreken tijdens verkiezingsbijeenkomsten onmogelijk wordt gemaakt.

In een enquête van de NCB en de Limburgse LLTB menen zes van de tien varkenshouders dat er “redelijk tot zeer veel” moet veranderen om de huidige problemen op te lossen. De zogenoemde generieke korting (een woord - het moet maar eens gezegd zijn - dat in de bedoelde betekenis van algemeen in geen woordenboek voorkomt) die minister Van Aartsen en met hem de meerderheid van de Tweede Kamer voorstaat vinden de meeste varkenshouders onacceptabel.

Van Mil: “Nu de stallen weer gevuld raken en het oude ritme op het platteland weer terugkeert, zie je dat een aantal mensen de film aan het terugdraaien is. Alles komt weer langs: het afmaken van de dieren, het wegzakken in overvolle stallen in modder en mest, dieren die niet meer bij de voerbakken konden en die ze onder hun ogen zagen doodgaan omdat de stallen maar niet werden leeggehaald. Nu zie ik mensen in een isolement raken. Je ziet de draagkracht afnemen. De herstructuering zal hele diepe sporen trekken en een heleboel boeren zijn bang dat hun baan eraan gaat en hun baan is hun leven”.

    • Max Paumen